Rotonde luchtfoto

Betonnen deklaag op betonnen kunstwerken

  • 18 november 2021

Op betonnen kunstwerken wordt meestal een deklaag van dichtasfaltbeton aangebracht. Bij wegen met een zoab-deklaag wordt bij voorkeur ook op de kunstwerken zoab toegepast. Voorwaarde bij bestaande kunstwerken is dat het extra gewicht van het zoab niet leidt tot een verlaging van de verkeersklasse van het kunstwerk. Als alternatief kan op kunstwerken ook een betonnen deklaag worden toegepast. Het toepassen van een betonnen deklaag heeft voordelen, zoals geen spoorvorming, een grotere levensduur van de deklaag, een betere bescherming van de draagconstructie tegen dooizouten en besparing op wapening en voorspanning door de bijdrage van de deklaag aan het draagvermogen.

Het handmatig aanbrengen van beton levert bij kunstwerken met een grote dwarsverkanting problemen op. Het beton moet daarom machinaal worden aangebracht. Met de stuggere, droge specie zijn grote dwarshellingen mogelijk. Op de HOV-baan Zuidtangent bij Schiphol is deze uitvoeringstechniek toegepast. Hier is gekozen voor de uitvoering met een paver, waarbij in twee banen is gestort.

D3003_figuur 28.jpg

Figuur 28. Het aanbrengen van een doorgaand gewapende betonnen deklaag op een kunstwerk (HOV Schiphol Zuidtangent)