Header Busstation Holendrecht

De 28-daagse sterkte

  • 17 november 2021

Van oudsher geldt de 28-daagse sterkte als het moment waarop een betonconstructie de eindsterkte had behaald. Vanaf dat moment mocht je de constructie voor de volle 100% belasten.
 In de betonwegenbouw leeft dit magische getal van 28 dagen nog altijd. Maar weet dat dit niet klopt!

Het is nog altijd gebruikelijk op twee momenten de sterkte van een betonconstructie te toetsen door proefkubussen te drukken, namelijk na 7 dagen en na 28 dagen. Na 7 dagen moet een bepaalde sterkte zijn bereikt en na 28 dagen de gevraagde eindsterkte. Het verhardingsproces stopt dan niet, maar gaat nog geruime tijd geleidelijk door.

Geen 28 dagen wachten!

In de betonwegenbouw leeft dit magische getal van 28 dagen nog altijd, vertaald in: je mag er 28 dagen niet 'aankomen', want zo lang heeft beton nodig om te verharden. Weet dat dit niet klopt!

Beton heeft veel minder tijd nodig om op sterkte te komen. Dat komt door betere samenstellingen, betere verwerkingsmethoden en goed inzicht in de sterkteontwikkeling. Geen 28 dagen wachten!

Voor betonwegen geldt in grote lijnen: na 3 dagen is voldoende sterkte bereikt om licht verkeer toe te laten, na 7 dagen mag alle verkeer gebruik maken van de verharding. Mocht door aanleg in het koude jaargetijde de buitentemperatuur laag zijn, 5 °C of minder, dan zijn extra verhardingsdagen nodig. Maar ook hier kan door afdekken van de verharding met bijvoorbeeld thermische dekens het verhardingsproces doorgang vinden.

Als tegenwoordig wordt gevraagd om snel een bepaalde sterkte te bereiken, kunnen aanpassingen van het mengsel daar veelal in voorzien. Er bestaan verschillende methoden om die sterkteontwikkeling te volgen, zoals gewogen rijpheid. Volgens de normen geldt nog altijd de 28-daagse sterkte als toetsmoment voor de eindsterkte, vooral omdat alle rekenregels hieraan zijn gerelateerd. Maar dit staat dus los van het in gebruik nemen van een betonweg.

Levensduur

Overigens is de verhardingstijd na aanleg heel beperkt ten opzichte van de levensduur van een goed aangelegde betonverharding. Onlangs had een aannemer bij een betonweg in uitvoering op een bord bij het werk geschreven:
 Geef ons 30 dagen en u krijgt 30 jaar van ons! 
Een mooiere aanbeveling is haast niet denkbaar.