1425x475m content formfield files articleform 582 34a641

Verwerkbaarheid

  • 17 november 2021

De verwerkbaarheid van betonspecie is ingedeeld in consistentieklassen.

Verwerkbaarheid

Minstens zo belangrijk als de mengselsamenstelling zijn de eigenschappen van de betonspecie (verwerkbaarheid) en de te bereiken sterkte en duurzaamheid na verharding. De belangrijkste eigenschap van betonspecie is de verwerkbaarheid. Hieronder verstaan we een combinatie van:

  • de mengbaarheid van de betonspecie;
  • de transporteerbaarheid;
  • de mate waarin de betonspecie zich laat verdichten.

De wijze waarop een betonverharding wordt aangelegd, is bepalend voor de vereiste verwerkbaarheid van de betonspecie die kan variëren van aardvochtig tot hoog vloeibaar. We moeten de verwerkbaarheid en de wijze van aanleg van een betonverharding goed op elkaar afstemmen. Belangrijk is dat de betonspecie met de beschikbare middelen (machines) optimaal wordt verdicht. Gebeurt dit niet of onvolledig dan gaat dit onherroepelijk ten koste van de sterkte en duurzaamheid.

Consistentieklassen

De verwerkbaarheid van betonspecie is in de voorschriften aangeven met consistentieklassen. De consistentie moet in verband met de vlakheid en dikte zeer constant zijn. De slipformpaver vraagt om aardvochtige betonspecie vanwege de aan de 'groene sterkte' gestelde eisen. Betonspecie voor handwerk (trilbalk) wordt veelal geleverd als een zeer plastische specie.