Rotonde luchtfoto

Heldere wegdekken bij duisternis

  • 18 november 2021
D3040_4-5.jpg

Helder wegdek direct na planeren (Nieuwstraat, gemeente Eersel).

Heldere wegdekken bij duisternis
Het gebruik van heldere wegdekken bij duisternis heeft te maken met contrastvorming bij zwakke belichting. Het visuele zintuig is in hoge mate gevoelig voor helderheidsverhoudingen. Grenscontrast en het grote helderheidsbereik van het visuele zintuig zijn er de oorzaak van dat heldere wegdekken een beter wegverloop laten zien ten opzichte van een donker wegdek, zelfs bij zwak hemel- en maanlicht tijdens duisternis. Denk in dit verband aan praktijkvoorbeelden van witte voorwerpen bij nacht als een witte grindweg of schuim van de branding bij donkerte. Ook deze verschijnselen zijn reeds verrassend helder bij zwak hemellicht.