Rotonde luchtfoto

Literatuur Onderhoudsmaatregelen

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform
 1. Wegbeheer. Publicatie 147. Ede, CROW, 2011
 2. Handboek visuele inspectie. Publicatie 146a. Ede, CROW, 2011
 3. Handleiding globale visuele inspectie. Publicatie 146b. Ede, CROW, 2011
 4. Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen. Publicatie 96a. Ede, CROW, 2005
 5. Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwd kom. Publicatie 96b. Ede, CROW, 2005
 6. Betoniek 5 (1980), nr.9 (oktober). Schade door vorst en dooizout Betoniek 10 (1996), nr.20 (november/december). Bellen in beton Betoniek 11 (1999), nr.11 (januari). Vorst en dooi
 7. Betonreparatie met handmatig aangebrachte of gegoten cementgebonden mortels. CUR-Aanbeveling 54. Gouda, CUR, 1997
 8. Betonreparatie met kunstharsgebonden mortels. CUR-Aanbeveling 55. Gouda, CUR, 1997
 9. Nationale beoordelingrichtlijn BRL 3201 KOMO Procescertificaat voor het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies. Intron Certificatie B.V., IKOB-BKB B.V. en Kiwa Nederland B.V., 2009
 10. Uitvoeringsrichtlijn 3201-1 Handmatig verwerken van mortels. Intron Certificatie B.V., IKOB-BKB B.V. en Kiwa Nederland B.V., 2009