Rotonde luchtfoto

Voegen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 13880-1 Beproevingsmethode voor de bepaling van de dichtheid bij 25°C
NEN-EN 13880-2 Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de conuspenetratie bij 25°C
NEN-EN 13880-3 Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de kogelpenetratie en terugvering
NEN-EN 13880-4 Deel 4: Beproevingsmethode voor de bepaling van warmteweerstand - Verandering van de penetratie-index
NEN-EN 13880-5 Deel 5: Beproevingsmethode voor de bepaling van de vloeiweerstand
NEN-EN 13880-6Deel 6: Methode voor de bereiding van proefmonsters
NEN-EN 13880-7 Deel 7: Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen
NEN-EN 13880-8 Deel 8: Beproevingsmethode van de bepaling van de gewichtsverandering van brandstofbestendige voegafdichtingsmaterialen na onderdompeling in brandstof
NEN-EN 13880-10 Deel 10: Beproevingsmethode voor de bepaling van de adhesie en cohesie na voortdurend uitrekken en indrukken
NEN-EN 13880-12 Deel 12: Beproevingsmethode voor de fabricage van betonblokken voor de rekhechtproef
NEN-EN 13880-13 Deel 13: Beproevingsmethode voor de bepaling van de rek (kleefproef)

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14187-1 Deel 1: Beproevingsmethode voor de bepaling van de verhardingsgraad
NEN-EN 14187-2 Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van de plakvrije tijd
NEN-EN 14187-3 Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de vloeieigenschappen
NEN-EN 14187-4 Deel 4: Beproevingsmethode voor de bepaling van massa- en volumeverandering na onderdompeling in een proefbrandstof
NEN-EN 14187-5 Deel 5: Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen hydrolyse
NEN-EN 14187-6 Deel 6: Beproevingsmethode voor de bepaling van adhesie/cohesie-eigenschappen na onderdompeling in chemische vloeistoffen
NEN-EN 14187-7 Deel 7: Beproevingsmethode voor de bepaling van de vlambestendigheid
NEN-EN 14187-8 Deel 8: Beproevingsmethode voor de bepaling van kunstmatige verwering door UV-straling
NEN-EN 14187-9 Deel 9: Functioneringsproef voor voegafdichtings-materialen

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-1: Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen
NEN-EN 14188-2: Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen
NEN-EN 14188-3: Deel 3: Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen
NEN-EN 14188-4: Deel 4:Specificaties voor primers voor gebruik met voegafdichtingsmaterialen

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen – Beproevingsmethoden

NEN-EN 14840: Beproevingsmethoden voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen

Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 15466-1: Deel 1: Bepaling van de homogeniteit
NEN-EN 15466-2: Deel 2: Bepaling van de alkalibestandheid
NEN-EN 15466-3: Deel 3: Bepaling van het gehalte aan vaste stoffen en het verdampingsgedrag van vluchtige stoffen