Kennis

Themabijeenkomst 2015 Busbanen in beton

  • 05 mei 2019

Op 12 mei 2015 vond in Eindhoven de tweede bijeenkomst plaats van het Kennisplatform Betonwegen met als thema Busbanen in beton. De bijeenkomst vond plaats nabij de Huizingalaan, die in deze periode werd gereconstrueerd, waarbij tevens vrijliggende busbanen in beton werden aangelegd. Circa 45 leden van het Kennisplatform waren hierbij aanwezig. De presentaties van deze bijeenkomst zijn beschikbaar.

Businfrastructuur

In de inleidende presentatie ging Wim Kramer (Cement&BetonCentrum/Betonhuis Cement) in op de verschillende onderdelen van de businfrastructuur: busstations, bushaltes en busbanen. Bij deze onderdelen spelen de aspecten als voegpatronen, afwatering, materiaalgebruik en uitvoeringsmogelijkheden een belangrijke rol om tot een goed eindresultaat te komen. Voor bushaltes is een ontwerprichtlijn beschikbaar, waarin het ontwerp en detaillering (in zowel ongewapend/gedeuveld beton als vezelmixbeton) zijn uitgewerkt. Busstations zijn in elke situatie uniek, maar daar dienen de basisuitgangspunten in ontwerp en detaillering goed te worden toegepast. Of busbanen in feite alleen een rechte strook beton zijn, was de insteek van deze middag om daar achter te komen.

Busbanen in Eindhoven

Hendrik-Jan Vennix van de gemeente Eindhoven lichtte de plannen toe van de gemeente voor Hoogwaardig Openbaar Busvervoer. Het in uitvoering zijnde project Huizingalaan maakt daarvan onderdeel uit, evenals het nog dit jaar te realiseren gedeelte op de Montgomerylaan. In de gemeente Eindhoven worden busbanen standaard in ongewapend/gedeuveld beton uitgevoerd en voorzien van een uitgeborsteld betonoppervlak. Ter hoogte van Winkelcentrum Woensel komen enkele buslijnen samen. Daar is ook een modern overstappunt voorzien. Deze projecten zijn door de gemeente zelf ontworpen en als RAW-bestek op de markt gebracht. Hendrik-Jan Vennix ging in zijn presentatie met name in op de detaillering en voegenpatronen van dit overstappunt, waarbij ook zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de methode van uitvoering (machinaal en handmatig). Ongunstige plaatafmetingen worden voorzien van wapening.

Uitvoering busbaan Huizingalaan

De reconstructie van de Huizingalaan wordt uitgevoerd door KWS-Infra. Het betonwerk voor de busbaan is ondergebracht bij Den Ouden Groep uit Schijndel. Het dwarsprofiel in de oude situatie bestond uit een brede middenberm met aan weerszijden twee rijstroken. Het nieuw profiel voorziet in dezelfde brede middenberm met aan weerszijden een vrijliggende busbaan en één rijstrook voor het autoverkeer. De scheiding tussen de busbaan en de iets lager gelegen rijstrook bestaat uit betonband. Joris van de Vleuten van Den Ouden gaf een toelichting op de diverse uitvoeringaspecten, zoals plaatsen van de deuvelrekken, aanbrengen vertragingsmiddel t.b.v. het later uitborstelen van het oppervlak en voorzieningen ter plaatse van de op te hogen putten van de onderliggende riolering.

Een oplossing van Den Ouden voor de opsluitband tussen busbaan en asfaltverharding voor het autoverkeer was om de band met de busbaanverharding mee te 'trekken'. Deze oplossing is constructief duurzamer dan met prefab banden, die waren voorzien om ook een visuele scheiding te realiseren tussen busbaan en rijbaan. Door de nu meegetrokken band niet uit te borstelen werd eveneens een goede visuele scheiding gerealiseerd.

Discussie

Uit de discussie kwamen nog een aantal interessante punten naar voren. Deze hadden onder meer betrekking op de uitsparing bij de op te hogen putten en de plaats van de extra ringwapening. Deze zou beter dichter bij de schuinoplopende putranden kunnen worden geplaatst.

Een ander punt was de niet voorziene afdichting van de voeg tussen de getrokken band en de later aan te brengen asfaltverharding voor de rijstrook. Door het afschot van de busbaan naar de rijstrook, kan te veel water in die voeg komen, hetgeen mogelijk tot uitspoeling van de onderliggende fundering kan leiden.

Na een geanimeerde discussie was er gelegenheid voor de deelnemers om op de Huizingalaan de uitvoering van de betonnen busbaan te gaan bekijken.