Header Busstation Holendrecht

Chemische aantasting beton

  • 17 november 2021

Onder chemische aantasting van beton wordt verstaan de inwerking van chemische reacties veroorzaakt door stoffen van buitenaf, dan wel door stoffen die in het beton aanwezig zijn.

Voor de chemische aantasting van beton bestaan drie soorten reacties:

  • oplossingsreacties door zuren en zacht water;
  • uitwisselingsreacties door zouten (chloriden);
  • expansieve reacties met sulfaten en door de alkali-silicareactie.

Aantastingsmechanismen

In NEN-EN 206-1 valt het risico van chemische aantasting onder milieuklasse XA. Deze milieuklasse is onderverdeeld in licht, matig of sterk agressief, afhankelijk van de pH en/of de concentratie van bepaalde stoffen.
Globaal kunnen aantastingsmechanismen bij beton worden opgedeeld naar risico's met betrekking tot de wapening en de risico's voor de aantasting van het materiaal beton zelf.

Wapening

Voor betonverhardingen waarin wapening of ingesloten metalen (bijvoorbeeld deuvels of trekstaven) aanwezig zijn, die niet beschermd zijn tegen corrosie, geldt chlorideklasse 0,40. In dit geval mag het chloridegehalte van de betonspecie niet hoger zijn dan 0,4 procent van de cementmassa.


Beton

Voor mogelijke aantasting van het beton zelf is er de fysische aantasting. Voorbeelden daarvan zijn aantasting door vorst (al dan niet in combinatie met dooizouten) en erosie. Deze aantastingen vallen onder milieuklasse XF, die veelal bepalend is voor de betonsamenstelling van betonwegen.