Normen in betonverhardingen 1425x675

Normen

  • 25 november 2022
  • Ontwerpen betonverharding
  • Norm

Aan bouwwerken van beton worden vaak functionele eisen gesteld: 'Een betonconstructie moet honderd jaar meegaan' of 'Een kelder moet waterdicht zijn'.

Voor betonverhardingen zijn de functionele eisen vastgelegd in een Europese norm (NEN-EN 13877), opgesteld door de Europese normcommissie 'Road Materials'. Deze norm stelt eisen die verdergaan en soms afwijken van de voor ons vertrouwde betonnormen.

Volgens NEN-EN 13877 zijn betonverhardingen in het werk gestorte betonnen autowegen, opstelplatforms voor vliegvelden, voet- en fietspaden of terreinverhardingen. De norm behandelt alleen in het werk gestort beton dat wordt verdicht door trillen. Walsbeton valt niet onder deze norm.

De welbekende poster Wegwijs in normen voor betonverhardingen is inmiddels volledig bijgewerkt. In de versie 2022 staan alle normen voor ontwerp, materiaal en uitvoering van betonverhardingen in ter plaatse gestort beton.