Rotonde luchtfoto

HOV-busbaan

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden ter bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer zogenoemde Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) banen aangelegd. Voor deze HOV-banen gelden dezelfde basiseisen die aan elke wegverharding worden gesteld. Zo moet de verharding voldoende breed zijn voor toekomstig gebruik, stroef zijn, goed afwateren en bestand zijn tegen oliën en dooizouten.

Specifieke voordelen van een verharding in beton zijn het blijvend vlakke oppervlak en het geringe onderhoud dat de verharding nodig heeft. Ondanks de soms hogere aanlegkosten wordt al na een afzienbaar aantal jaren het break-even point ten opzichte van alternatieve oplossingen bereikt. De lange levensduur en de langdurige beschikbaarheid versterken dit effect [21].

De ontwerpopgave bestaat uit de aanleg van een tracé (figuur 50) met twee rijstroken met daartussen een busbaan in ongewapend beton, die in twee richtingen wordt bereden. Een dwarsdoorsnede van het wegprofiel is opgenomen in figuur 51.

D3001_figuur 50.jpg

Figuur 50. Gemeentelijke HOV-baan

D3001_figuur 51.jpg

Figuur 51. Dwarsprofiel vrijliggende HOV-baan