Rotonde luchtfoto

Gemeenteweg

  • 18 november 2021

Het ingenieursbureau van een gemeente moet een verhardingsadvies opstellen voor een ongewapende betonverharding. In dit voorbeeld worden de ontwerpstappen uitgelegd en wordt de dimensioneringsberekening met Vencon 2.0 uitgevoerd.

D3001_figuur 40.jpg

Figuur 40. Ongewapende betonverharding