Rotonde luchtfoto

Dimensioneren met Vencon 2.0

  • 18 november 2021
  • Eigenschappen
CROW Kennisplatform

De plaatdikte wordt met Vencon 2.0 berekend. Nadat de projectgegevens in het eerste tabblad zijn ingevuld, wordt in het tabblad Weg lay-out de geometrie van de weg ingevoerd. Verder worden de sterkteklasse van het beton en de voegtypen voor de langs- en dwarsvoeg aangegeven. De draagkracht van de ondergrond, het schuimbeton en de steenfundering worden opgegeven in het tabblad voor de onderbouw. Nadat de lay-out van de weg, de belastingen en de ontwerpkeuzes voor de verharding zijn ingevoerd, wordt een besteksdikte van 227 mm inclusief uitvoeringstoleranties berekend, die wordt afgerond op 0,23 m (zie figuur 43 t/m 46).

D3001_figuur 43.jpg

Figuur 43. Ingevoerde weglay-out in Vencon 2.0

D3001_figuur 44.jpg

Figuur 44. Karakterisering van de onderbouw

D3001_figuur 45.jpg

Figuur 45. Ingevoerde belastingen

D3001_figuur 46.jpg

Figuur 46. Resultaten laagdikteontwerp betonverharding