Rotonde luchtfoto

Detaillering

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Bij het detailleren van de verharding worden oplossingen voor de voegen, de kantopsluiting en de aansluitingen op andere verhardingen uitgewerkt en uitgetekend. De detaillering van de dwars- en langsvoegen en de uitzetvoegen (beton-beton en beton-asfalt) is opgenomen in figuur 47.

D3001_figuur 47.jpg

Figuur 47. Details van voegconstructies en aansluitingen

Om inwatering en erosie van de steenfundering te voorkomen, wordt besloten om een bitumineuze voegvulling aan te brengen. De details zijn opgenomen in figuur 48. Details van de kantopsluiting en de kolken zijn opgenomen in figuur 49.

D3001_figuur 48.jpg

Figuur 48. Detail opzagen dwars- en langsvoeg

D3001_figuur 49.jpg

Figuur 49. Kantopsluiting met opname van kolken naast de verharding