Themabijeenkomst White topping, 14 juni 2018

Het Kennisplatform Betonwegen organiseert op 14 juni in Zwolle een bijeenkomst met als thema white topping.

 

vorige

 

Wat is white topping?

White topping is een composiet verhardingsconstructie, waarbij een relatieve dunne betonlaag op een bestaande asfaltlaag wordt aangebracht. Vandaar de naam white topping: 'wit op zwart'.


Bij white topping wordt onderscheid gemaakt in de dikte van de toplaag van beton:

  • dunne toplaag: dikte tussen 100 en 200 mm (TWT = thin white topping)
  • zeer dunne toplaag: dikte tussen 50 en 100 mm (UTW = ultra thin white topping)

 

In Nederland is recent een eerste ervaring opgedaan met white topping en wel op een fietspad langs de N335 tussen Leeuwarden en Tytsjerk. Dit betrof een 1.450 m lang betonnen fietspad van 3,5 m breedte en slechts 10 en 12 cm dikte. Het beton is voorzien van constructieve kunststofvezels.

 

Dit fietspad is aangelegd in april 2018 door Schagen Infra. Voordat dit project werd uitgevoerd heeft Schagen Infra proefvakken aangelegd op haar eigen terrein om daarmee zowel betontechnologisch als uitvoeringtechnisch ervaring op te doen.
In totaal zijn zes proefvakken gefreesd uit de bestaande asfaltverharding met een diepte van 8 cm. In elk vak werd een vezelversterkt betonmengsel aangebracht. Voor elk proefvak werd een ander type vezel gebruikt.


Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op wat white topping is en wat de (on)mogelijkheden daarvan zijn. Verder wordt ingegaan op de betontechnologische en uitvoeringstechnische aspecten van met constructieve vezels versterkte dunne betonlagen.


In het programma is een bezoek opgenomen naar de proefvakken op het terrein van Schagen Infra te Hasselt.

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Mercure, Hertsenbergweg 1 te Zwolle.

We bezoeken de proefvakken in Hasselt per bus.

 

Programma

12.00 – 12.45 uur Ontvangst en lunch
12.45 – 14.30 uur Presentaties en discussie
14.30 – 15.30 uur Bezichtiging proefvakken
15.30 – 16.30 uur Afsluiting met hapje en drankje

 

Deelname

Aanmelden en deelname is alleen mogelijk voor leden van het Kennisplatform Betonwegen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vanwege de locatie is het aantal deelnemers beperkt tot 60 personen. Wij streven naar een evenredige deelname vanuit opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende bedrijven.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het bezoek aan de proefvakken is het dragen van een veiligheidshesje en helm verplicht. Mocht u zelf niet over deze persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken, dan kunnen wij deze voor u verzorgen. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding.

 

PDF icoonUitnodiging themabijeenkomst white topping

 

Aanmelden

Uw aanmelding wordt pas definitief na ontvangst van een bevestiging van deelname.

 

Aanmelden

 

Kennisplatform Betonwegen

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt o.a. via themabijeenkomsten waar deelnemers kennis halen en brengen. Het Kennisplatform Betonwegen is een gezamenlijk initiatief van  Betonhuis–Cement en CROW en wordt ondersteund door CROW en de Commissie Cementbeton Wegenbouw van Bouwend Nederland.

 

Meer informatie


Wim Kramer, Betonhuis
...
06-11747296


Marc Eijbersen, CROW