Kort gestort

Berichten over betonprojecten in het nieuws:

 

december 2017

 

'Slechtste fietspad' van Emmen is opgeknapt
Dagblad van het Noorden
De gemeente Emmen is in september begonnen met de vernieuwing van het fietspad tussen de wijk Emmerhout en het centrum van Emmen. Het fietspad dat deels door de Emmer Dennen gaat, had veel last van boomwortels en daarom werd het asfalt vervangen door beton. Het fietspad was met nog twee andere rijwielpaden in Emmen in de afgelopen zomer nog door lezers van Dagblad van het Noorden genomineerd als het 'slechtste fietspad van Drenthe'. Die twijfelachtige eer ging uiteindelijk naar de Hoofdweg in Eelde.
Volgens wethouder René van der Weide stond dit fietspad al langer op de wensenlijst om flink onder handen genomen te worden. Dankzij de extra negen miljoen euro van de gemeenteraad kan worden geïnvesteerd in wegen en fietspaden. Daardoor kan ook dit fietspad eindelijk worden vernieuwd. De gemeente Emmen heeft ongeveer 1.200 kilometer aan wegen en ruim 75 kilometer aan vrijliggende fietspaden in beheer.

 

Fietspad langs Oude Oever  in Dalfsen wordt verbreed
VechtdalFM

Vanuit veiligheidsoogpunt wordt het fietspad langs de Oude Oever in Dalfsen verbreed naar tweeënhalve meter. Vanwege de duurzaamheid op de lange termijn wordt er gekozen voor onderhoudsarm beton en niet voor schelpen of een ander soort verharding. De kosten voor het vervangen van het fietspad worden geraamd op 380.000 euro. Het fietspad langs de Oude Oever is al jarenlang een bron van ergernis bij de gebruikers, waaronder aanwonenden en toeristen. Dat komt omdat tegenliggers elkaar soms te laat ziet en dat het vrijwel onmogelijk is om elkaar fatsoenlijk te passeren.

 

Coevorden stopt miljoenen in onderhoud wegen
Coevordenhuisaanhuis

Met een extra budget van drie miljoen euro en een structurele verhoging van € 500.000 per jaar, hoopt de gemeente een toekomstbestendig en acceptabel niveau van wegenonderhoud te kunnen realiseren.
Volgens wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden wil de gemeente met deze extra financiële middelen de komende jaren groot onderhoud uitvoeren aan de wegen in de gemeente. Het gaat vooral om wegen buiten de bebouwde kom. Hier is het onderhoud het hardst nodig. Al sinds 2010 is er bezuinigd op het onderhoud van het gemeentelijk wegenbestand. Deze bezuinigingen hebben zichtbaar effect gehad op de kwaliteit van het gemeentelijke wegennet.
Ook het onderhoud van (recreatieve) fietspaden moet de komende tijd een belangrijke impuls krijgen. Coevorden heeft in totaal 135 km aan fietspaden te onderhouden. Vooral de fietspaden in een omgeving met veel bomen hebben veel onderhoud nodig. Dit vanwege de boomwortelgroei. Uit inventarisatie is gebleken dat ongeveer 25 km fietspad risicovol is voor dit schadebeeld. Aan de hand van jaarlijkse inspecties, wil de gemeente in de komende jaren het asfalt bij deze fietspaden vervangen door beton, waardoor de onderhoudsbehoefte daalt.

 

Terneuzen vervangt tegelfietspaden door beton
PZC

De gemeente Terneuzen is na de zomerperiode begonnen met de eerste van een stel reconstructies van fietspaden in de stad Terneuzen. Tegelpaden worden omgevormd tot betonpaden. De tegels op de huidige fietspaden worden regelmatig omhoog gedrukt door boomwortels. Dat is gevaarlijk, en duur in onderhoud. Het aanbrengen van een betonverharding moet daar verandering in brengen. Beton is weliswaar duurder, maar gaat ook een stuk langer mee. De bestaande asfaltverharding is eraf gefreesd en een nieuwe fundering is aangebracht. Op deze fundering is een betonconstructie van 20 cm dik gelegd.

 

 

september 2017

Rondje Familiepad in Boswachterij Westerschouwen

OnsEilandSchouwen

Staatsbosbeheer opende  in de zomer van 2017 het nieuwe Familiepad in Boswachterij Westerschouwen. Het 3 km lange pad is nu in beton aangelegd zodat families met kinderwagens en rollators er veilig overheen kunnen. Met de opkomst van het toerisme in de jaren zestig zijn in Boswachterij Westerschouwen verschillende fiets- en wandelpaden met tegels aangelegd. De tegels van de fietspaden zijn zo'n 15 jaar geleden al vervangen door beton en nu was het kleine rondje van het Familiepad aan de beurt. Alleen het Familiepad bestond nog uit tegels die steeds verzakten en weer recht gelegd moeten worden. De oude tegels zijn ter plaatse vermalen en in het nieuwe pad verwerkt. Een nieuwe en duurzame techniek. Door het gebruik van gebiedseigen materiaal heeft het pad dezelfde kleur als de ondergrond en een natuurlijke uitstraling.

 

Gemeente Roosendaal: printbeton moet onkruidgroei tegengaan

PZC

Printbeton is beton dat wordt gestort en ter plaatse kan worden bewerkt in verschillende motieven, reliëfs en kleuren. Voorbeelden zijn vormen als klinkers, tegels, kasseien of natuursteen. Een speciale coating op het beton voorkomt onkruid-, algen- en mosgroei, wat ook bestrijding hiervan overbodig maakt. "Als gemeente zochten we naar een minder intensieve manier voor bestrijding van onkruid. Het gebruik van printbeton is een duurzame oplossing tegen het onkruid tussen de stenen en ongelijk liggende bestrating", zegt Saskia Schenk, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Roosendaal. "We hoeven op deze manier minder onkruid te bestrijden. Dat brengt minder overlast en minder verkeershinder met zich mee. Het geeft ons straatbeeld een schoner en frisser aanzicht. Een aantal andere middenbermen wordt beplant, zodat in het straatbeeld ook een natuurlijke groene uitstraling behouden blijft."

 

Juni 2017

 

Tegels fietspad Berltsum vervangen door beton

Leeuwarder Courant

Er is 260.000 euro nodig om de betonnen tegels in het vrijliggende fietspad langs de Wiersterdyk vanaf Berltsum te vervangen door een gesloten verharding van beton. Het college van Menameradiel vraagt de gemeenteraad hier 130.000 euro voor uit te trekken. De andere helft wordt betaald door de provincie als Gedeputeerde Staten een klap geven op het positieve advies hierover. Het fietspad moet nu vaak hertegeld worden omdat worteldruk de tegels opstuwt en er gevaar is voor vallen.

 

Venlo bouwt Cradle to Cradle rotonde

Duurzaambedrijfsleven.nl

De gemeente Venlo start in juni 2017 met de bouw van een Cradle to Cradle-rotonde, waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame en herbruikbare bouwmaterialen. "De tijd is rijp om duurzaamheid te integreren in alles wat de gemeente Venlo doet", zegt wethouder Wim van den Beucken van gemeente Venlo in een persbericht. "Bij deze rotonde gebruiken we bijvoorbeeld beton zonder allerlei toevoegingen. Dat kun je hergebruiken als de rotonde aan het einde van zijn levensduur is. Bovendien gaat het veel langer mee dan asfalt."

De gehele rotonde inclusief het betonwerk wordt uitgevoerd door Den Ouden Groep uit Schijndel.

 

Parallelweg Schokkerringweg wordt fietspad

Omroep Flevoland

De parallelweg langs de Schokkeringweg in Noordoostpolder wordt in de zomer van 2017 omgebouwd naar een fietspad. Om te beginnen wordt het deel tussen Nagele en museum Schokland aangepakt. Het asfalt wordt daar weggehaald en er komt een betonnen fietspad voor in de plaats. In september moet het nieuwe fietspad helemaal klaar zijn. Dat betekent dat er straks langs de provinciale weg tussen Ens en Nagele geen aparte weg voor langzaam verkeer meer is. Volgens een woordvoerder is gekeken naar het gebruik van de weg en gekozen voor de veiligheid van de fietsers.

 

Maart 2017

 

Vervangen Brug te Erp
Colijn Aannemersbedrijf BV
In het buitengebied van Erp gaat Colijn Beton- en Waterbouw de huidige brug over het riviertje de Aa vervangen omdat deze is verzakt.

 

Raad akkoord met bijdrage aanleg fietspad De Mussels
dekrantvanmiddendrenthe.nl
Het vrijliggende fietspad langs De Mussels en De Vennen tussen Dwingeloo en Beilen, gaat er definitief komen. De raadscommissie is akkoord met een bijdrage van 350.000 euro voor de aanleg. Het betonnen fietspad moet zeker 2,25 meter breed worden en zal voor de start van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen worden.

 

Verkeersbrug en fietspad bij Bargerveen
Emmen.nu
In en rond het Bargerveen wordt gewerkt aan de aanleg van bufferzones bij Weiteveen en bij Zwartemeer. Deze maatregelen moeten voorkomen dat het natuurgebied uitdroogt en tevens de lokale waterhuishouding verbeteren. Tegelijkertijd worden er bestaande fiets- en wandelpaden verbeterd. Het nieuwe betonnen fietspad door het Schoonebeekerveld wordt medio april geopend.

 

November 2016

 

Aanleg betonnen snelweg Couvin (B)

Den Ouden

In Couvin (België) wordt een 2 x 10 km dubbelbaans betonnen autosnelweg inclusief vluchtstrook en op- en afritten aangelegd. De betonverhardingen bestaan uit dubbellaags doorgaand gewapend beton. De opdrachtgever is BAM Contractors (voorheen Betonac), Den Ouden brengt samen met Roos Groep de betonverhardingen aan.

 

 

Nieuw busstation deels in gebruik

Leeuwarden VrijBaan

De bussen in Leeuwarden gaan binnenkort gebruikmaken van de nieuwe bushaltes van het heringerichte busstation. In oktober  stortte aannemer Dekker bouw & infra het beton voor de nieuwe bushaltes. Het werk is nog niet klaar, de herinrichting van de rest van het stationsgebied gaat gewoon door.

 

 

September 2016

 

Bredere fietspaden met beton zijn bestand tegen druk van boomwortels

de Stentor

Enkele fietspaden in Putten krijgen een flinke opknapbeurt. De te smalle fietspaden worden aangepast aan de richtlijn van 2,50 meter. Ook de verharding wordt vervangen. Nu is dat nog asfalt en dat wordt beton. Beton is minder gevoelig voor de opwaartse druk van boomwortels.

 

 

Augustus 2016

 

Start werkzaamheden Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer

Verkeerinbeeld.nl

Tussen Groningen en Ten Boer wordt een Fietsroute Plus aangelegd: een fietspad dat breder (3 m) en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Het fietspad wordt uitgevoerd in beton.

 

Schelpenpad legt het af tegen beton

Leeuwarder Courant

Toeristen zijn gek op de Terschellinger schelpenpaadjes, maar gedeeltelijke vervanging door beton is beter voor de duurzaamheid en veiligheid.

 

Paden Bussloo in beton gegoten
De Stentor
Recreanten en andere gebruikers van de fiets- en wandelpaden in recreatiegebied Bussloo moeten rekening houden met hinder. De asfaltverharding maakt plaats voor beton.

 

 

Juli 2016

 

Fietspad Zuiderzeestraatweg moet veiliger
De Puttenaer.nl
Er komt een vrijliggend in twee richtingen te berijden betonnen fietspad aan de noordzijde van de Zuiderzeestraatweg tussen de nieuwe ...


Verbetering van fietspad Houtbeekweg-Kootwijkerdijk
Barneveld Vandaag 
Het fietspad krijgt een betonnen verharding wat de vlakheid en het comfort van het fietspad ten goede komt...

 

Onderhoud fietspad Burgemeester Vos van Steenwijklaan
Nieuwsbank
Tijdens de onderhoudsactiviteiten wordt het asfalt van het fietspad vervangen met beton dat veel langer meegaat dan asfalt. Ook de oversteken van ...

 

Fietspad Maatgravendijk Zwolle afgesloten
De Stentor
Het fietspad aan de Maatgravendijk is tot en met zaterdag 30 juli 2016 afgesloten. Het fietspad, dat onderdeel is van Rondje Zwolle, krijgt beton...

 

Maart 2016

 

Beton vervangt natuursteen

Dichterbij.nl

Het natuursteen op het busgedeelte op het Stationsplein in Haarlem wordt vervangen door beton. Dat wil het college van B en W nadat geconcludeerd is dat in de praktijk natuursteen niet goed bestand is tegen de belasting van het busverkeer...

 

Fietspad Westflanktracé ligt er bijna

Ermelovannu.nl

Op 25 mei 2016 zijn de mannen van Wegenbouwbedrijf Roos begonnen met het leggen van het betonnen fietspad in het Veldwijkerbos, naast de Oude Nijkerkerweg. Het fietspad is een onderdeel van de geplande Westflanktracé.

 

Beton in de strijd tegen verzakken
De Stentor
... Komend voorjaar wordt om te beginnen de opgeknapte Zandvoortweg aan de rand van Hasselt opgeleverd met een betonnen deklaag...

 

Niet de fietsers maar de auto's rijden de fietspaden kapot
DeDrontenaar.nl
,,Opknappen'', zo noemen ze bij de provincie het vervangen van een asfalt-fietspad door een betonnen fietspad. Of de fietsers het ...

 

December 2015

 

Fietspaden Eelderwolde en Bunne in beton gegoten

Vries.nu

Maandag 9 november is aannemer Becono gestart met de reconstructie van het fietspad op de Madijk (Bruilweering-Bakkerslaan) in Eelderwolde en …

 

Fietspad Genemuiden afgesloten

De Stentor

... 9 november tot en met 4 december omgevormd tot een betonnen fietspad. ... Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten voor verkeer.

 

Nieuw fietspad van beton langs Laagsestraat in Oud-Ootmarsum

Tubantia

De gemeente Dinkelland is ervan overtuigd een goede zet te hebben gedaan om een deel van het fietspad langs de Laagsestraat ingrijpend te reconstrueren. …