Begrippenlijst

Verdichten

Verdrijven van de ingesloten lucht uit betonspecie door middel van (tril)energie, waardoor de betonspecie een dichte structuur verkrijgt.

Verdichtingsmaat

Verhoudingsgetal tussen een oorspronkelijke hoogte van onverdichte betonspecie en de hoogte van de specie na verdichten.

Verharding

Verharde lagen van het weglichaam, met inbegrip van alle funderingslagen.

Verhardingsconstructie

Gedeelte van een wegconstructie boven de onderbouw.

Verhardingsklasse

Categorie-indeling op basis van ROA/RONA voor betonwegen. De klassen worden gekenmerkt door het aantal rijbanen, de verhardingsbreedte, het aantal vrachtauto's per richting en de maximumaslast.

Verhardingstijd

Tijdsduur tussen het moment van bereiding van betonspecie en het moment waarop door verharding een bepaalde sterkte is bereikt.

Vermoeiing van beton

Wanneer de grenzen waartussen de spanning in het beton ten gevolge van temperatuurgradi'nt en verkeersbelasting wisselt en geringer is dan de buigtreksterkte, kan het toelaatbaar aantal lastherhalingen met een vermoeiingsrelatie worden berekend.

Verwerkbaarheid

Aanduiding voor de eigenschappen van betonspecie bij het mengen, transporteren, verdichten en afwerken.

Voeg

Naad tussen twee aansluitende gedeelten van de verharding. Voegen zijn bewust vervaardigde doorsnede-verzwakkingen in een cementbetonverharding, om het doorscheuren van de verharding als gevolg van het optreden van verhardingskrimp, op vooraf bepaalde plaatsen te doen plaatsvinden.

Voegdichtingsmateriaal

Voegdichtingsmaterialen zijn materialen die boven in de voeg worden aangebracht, om indringen vanaf het oppervlak van water, zand, steentjes en dergelijke materialen in de voeg te voorkomen. Toegepast wordt plastisch of elastisch materiaal, geschikt voor het vullen en duurzaam afsluiten van de voeg.

Voegkamer

Ruimte ontstaan door opzagen van de eerste zaagsnede. De afmetingen moeten zijn afgestemd op het aanbrengen van een eventueel benodigde rugvulling en op het type voegdichtingsmateriaal.

Voegkoord

Afdichtingkoord in een gezaagde voeg. Voegkoord is gemakkelijk samendrukbaar materiaal, veelal in de vorm van een ronde lang, dat vrij diep in de voeg wordt aangebracht om te voorkomen dat stof en vuil in de zich vormende krimpscheur dringt. Het dient vooral voor het tegenhouden van fijne deeltjes die ontstaan wanneer de voeg wordt opgezaagd en afgeschuind.

Voegvulling

Zie: Voegdichtingsmateriaal.

Voltooid scheurenpatroon

Scheurvorming in gewapend beton (fase III), dat zich kenmerkt door een constante scheurafstand en toename van de (gemiddelde) scheurwijdte bij toenemende belasting (trek, buigtrek).