Begrippenlijst

Nabehandelen

Handelingen die het verdampen van water uit de vers afgewerkte beton(specie) moet voorkomen. 

Nabehandeling

Direct na het storten of ontkisten te verrichten handelingen om te voorkomen dat verhardende betonspecie en vervolgens het jonge beton voortijdig uitdrogen.

Nabehandelingsmiddel

Vloeistof die op een pas gestort betonoppervlak wordt aangebracht en het verdampen van water uit het oppervlak voorkomt dan wel vermindert.

Natuurlijke ondergrond

Ongeroerde grond onder een weglichaam.