Begrippenlijst

Langsvoeg

Voeg in de verharding evenwijdig aan de stortrichting. Kan als krimpschijnvoeg of als constructielangsvoeg worden uitgevoerd.

Lastoverdracht

Het vermogen van een voegconstructie om een deel van een belasting op een betonplaat naar de naastgelegen plaat af te dragen.

Luchtbelvormer

Hulpstof die de oppervlaktespanning van het water verlaagt waardoor tijdens het mengproces van mortel en betonspecie een gecontroleerde hoeveelheid fijn verdeelde luchtbelletjes in het mengsel kan ontstaan. De luchtbelletjes blijven na verharding aanwezig.