Begrippenlijst

Jong beton

In de periode tot maximaal enkele dagen ná het verwerken van betonspecie, spreken we van 'jong beton'.