Begrippenlijst

Cement

Fijngemalen anorganische stof die, na mengen met water, cementpasta of cementlijm oplevert. Deze pasta verhardt tot cementsteen en behoudt stabiliteit, ook onder water.

Cementbeton

Zie: Beton

Cementbetonspecie

Zie: Betonspecie

Cementgehalte

Aantal kilogrammen cement in één kubieke meter beton.

Cementlijm

Onverhard mengsel van cement en water.

Cementsteen

Verzameling producten die ontstaat uit de reactie tussen bindmiddel en water.

Consistentie

Plastisch gedrag van betonspecie, met name de gevoeligheid voor vervorming en ontmenging onder invloed van eigen gewicht of toegevoegde energie in de vorm van trillingen of druk.

Consistentieproef

Proef ter bepaling van de vormverandering van een materiaal onder voorgeschreven omstandigheden.

Constructievoeg

Voeg die ontstaat wanneer de betonverharding wordt aangebracht, aansluitend aan een reeds eerder aangebracht gedeelte of reeds bestaande verhardingsconstructie (ook wel stortvoeg genoemd).

Corrosie

Aantasting van een materiaal door reacties met componenten uit de omgeving; roesten van wapening.

Curing

Zie: Nabehandeling

Curing compound

Vloeistof die op een pas gestort betonoppervlak wordt aangebracht en het verdampen van water uit het oppervlak voorkomt dan wel vermindert.