Begrippenlijst

Zaagmachine

Zelfrijdende machine voorzien van een zaagblad om op gewenste breedte en diepte de verharding te kunnen inzagen. Lees meer..

Zand

Mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met korrelgrootten overwegend tussen 63 µm en 2 mm.

Zandbed

Bovenste gedeelte van de aardebaan, waarvan het materiaal aan bepaalde eisen moet voldoen en waarop de verharding rust.

Zandcement

Het begrip zand-cement wordt gebruikt voor mortels die (vrijwel) uitsluitend uit zand en cement bestaan.

Zelfbindende fundering

Fundering bestaande uit een laag steenachtig materiaal met hydraulische werking zodat een lichte binding ontstaat, waaraan geen specifiek bindmiddel zoals cement of bitumen is toegevoegd.

Zetmaat

Een methode om de verwerkbaarheid van betonspecie te bepalen.

Zetproef

Proef om de zetmaat van betonspecie te bepalen.

Zetting

Volumeverkleining van grond hoofdzakelijk ten gevolg van eigen massa en/of uittreden van water.

Zweten

Zie: Bleeding