Begrippenlijst

Wapeningsnet

Samenstel van langs- en dwarsstaven die een netstructuur vormen waarvan de knooppunten hetzij in de fabriek gelast zijn of op het werk met binddraad zijn verbonden.

Wapeningspercentage

Percentage van de verhouding tussen de doorsnede van het betonstaal en de betondoorsnede: _o = 100 As / Ab.

Water-cementfactor

Massaverhouding tussen de hoeveelheid effectief water en de hoeveelheid cement in betonspecie.

Weerfase

De weerfase-aanduiding, zoals deze wordt gebruikt bij de weerberichtgeving ten behoeve van de bouwnijverheid.

Weg

Gebaand gedeelte van het terrein ten behoeve van verkeer te land.

Wegdek

1. Oppervlak van de verharding van een verkeersbaan; 

2. Bovenlaag van de verharding.

Weglichaam

Samenstel van alle constructieve onderdelen, waaraan de weg de nodige stabiliteit ontleent.

Werkende voeg

Naad tussen twee aansluitende gedeelten van de verharding, waarvan de breedte onder invloed van temperatuurverandering, varieert.