Begrippenlijst

Temperatuurgradiënt

De temperatuurgradiënt beschrijft in welke richting en hoe sterk de temperatuur op één bepaalde plek het snelst verandert. Deze gradiënt wordt uitgedrukt in Kelvin per meter. Verschil tussen de temperatuurverandering in het beton aan de boven- en onderzijde gedeeld door de dikte van de verharding.

Textuur

Geometrische beschrijving van vorm, grootte en rangschikking van oneffenheden van een (weg)oppervlak, op schaal van de korrelafmeting.

Toeslagmaterialen

Dragend skelet in beton. Er is een grote verscheidenheid aan materialen met betrekking tot herkomst en eigenschappen.

Trilbalk

Balk die zelfstandig of als onderdeel van een machine in trilling wordt gebracht en waarmee materiaal wordt verdicht.

Trilnaald

Holle metalen cilinder met daarin een roterende vibrator voor het verdichten van betonspecie.

Truckmixer

Vrachtauto(chassis) met daarop gemonteerd een (meng-)trommel voor het transporteren en daarbij homogeen houden van betonspecie.

Tussenlaag

Elke laag van de verharding tussen de deklaag en de fundering.