Begrippenlijst

Referentietemperatuur

Temperatuur waarbij de verharding spanningsloos is.

Relaxatie

Afname van de in het beton voorkomende spanning bij constante vervorming.

Rijbaan

Gedeelte van de verharding bestemd voor het rijdende verkeer.

Rijcomfort

Effect van versnellingen in dwars- en verticale richting, zoals dat door de weggebruiker wordt ervaren.

Rijkwaliteit

Kwaliteitsniveau van het wegoppervlak, zoals dat door de weggebruiker wordt ervaren.

Rugvulling

Rugvulling materiaal die in het verbrede deel van de (opgezaagde) voeg wordt aangebracht. Het moet het kontact met de horizontale bodemvlakken van het verbrede gedeelte van de voegkamer verhinderen. Tevens fungeert ze als onderste begrenzing bij het aanbrengen van vloeibare voegdichtingsmaterialen, waardoor de installatiediepte, de dikte en de vormgeving van het dichtingsmateriaal wordt bepaald.