Begrippenlijst

Maaiveld

Natuurlijk terreinoppervlak

Maximale scheurwijdte

De in de bruikbaarheidsgrenstoestand maximaal toegestane scheurwijdte, bij een bepaalde milieuklasse, waarbij de duurzaamheid gedurende de referentieperiode is gewaarborgd. In art.4.3.3 van NEN 6720 (VBC 1995) zijn de eisen opgenomen.

Milieuklasse

Klassenindeling om de belasting die de omgeving uitoefent op beton te koppelen aan de verschillende aantastingsmechanismen.

Miner hypothese

Lineaire schadeaccumulatie voor de beschrijving van vermoeiing van beton onder herhaalde belasting.

Minimum wapeningspercentage

Wapeningspercentage waarbij de hoeveelheid wapening bij scheuren van het beton in staat is om de volledige belasting (trek of buigtrek) op te menen zonder gevaar voor grote vervormingen (en dus grote scheurwijdte) als gevolg van vloei (of breuk) van het betonstaal.

Mortel

Mengsel van bindmiddel en (fijn) mineraal aggregaat