Begrippenlijst

Haakweerstand

Weerstand tegen afschuiven als gevolg van wrijving in de contactvlakken van korrelig materiaal.

Hogesterktebeton

Beton in de sterkteklasse hoger dan C53/65.

Holle ruimte

Overblijvend volume aan ruimten tussen korrels materiaal, nadat deze zijn gestapeld.

Hoogovencement

Cement dat bereid is uit portlandcementklinker en gegranuleerde basische hoogovenslakken, waarbij het gehalte aan hoogovenslakken ligt tussen 35 en 85 massaprocenten.

Hulpstoffen

Stoffen die in kleine hoeveelheden aan een betonsamenstelling worden toegevoegd, met het doel één of meer eigenschappen van de betonspecie of het verharde beton te beïnvloeden. In het algemeen bedraagt de dosering van een hulpstof minder dan 5% (m/m) t.o.v. de cementmassa.

Hydratatie

De reactie van een hydraulisch bindmiddel met water, bijvoorbeeld de chemische reactie van cement met water.

Hydrauliciteit

Vermogen om te verharden door hydratatie.

Hydraulisch

Een hydraulische stof (bindmiddel) reageert met water en verhardt en lost na verharding niet meer op in water. Bekende hydraulische bindmiddelen zijn cement en puzzolanen.