Begrippenlijst

Elasticiteitsmodulus

De verhouding tussen de uitgeoefende spanning en de specifieke vervorming.

Elastische voegdichtingsmaterialen

Eén- of meer-componenten kunststoffen. De vloeibare componenten verharden, in contact met de buitenlucht of door menging van hars- en hardercomponenten, ten gevolge van chemische reacties waarbij elastische materialen ontstaan.

Elasto-plastische voegdichtingsmaterialen

Materialen die door verwarming gietbaar of extrudeerbaar worden en bij normale temperatuur een enigszins rubberachtig karakter bezitten.

Entiteit

Hetgeen afzonderlijk kan worden beschreven en beschouwd (bijvoorbeeld een proces of product