Cursus Verhardingen van cementbeton met FLOOR 3.0

Beton komen we in onze infrastructuur overal tegen: van autosnelwegen tot fiets- en kavelpaden, van doelgroepstroken voor vrachtverkeer tot busbanen en -haltes, van erfverhardingen tot platforms voor vliegtuigen, van rotondes tot voertuigkeringen.

 

04 rotonde Reek2Een robuuste betonconstructie die zwaar verkeer kan doorstaan zonder beschadigd te raken.

 

Maar hoe maken we een kwalitatief goede en duurzame betonconstructie? Aan beton voor verhardingen worden namelijk specifieke eisen gesteld. En zijn we wel voldoende op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op constructief, materiaaltechnologisch en uitvoeringstechnisch gebied? Als het antwoord 'nee' is, dan is het de hoogste tijd dat u uw kennisniveau bijspijkert!

 

Materiaal wegenbouwbeton belicht

Vanaf 2 november 2016 organiseert de Betonvereniging in Utrecht na een absentie van enkele jaren weer de cursus Verhardingen van Cementbeton, een cursus van 7 lesdagen à 5 uur. Na een introductie van de cursus en een verhandeling over de aardebaan, grondwerk en fundering, wordt het materiaal 'wegenbouwbeton' in al zijn facetten belicht. Vervolgens is er volop aandacht voor de dimensionering van betonwegen. Dit gebeurt aan de hand van de theorie en het programma VENCON 2.0.

 

FLOOR 3.0

Volgend onderdeel van de cursus is een toelichting op het dimensioneringsprogramma FLOOR. Bij ontwerpers en constructeurs van bedrijfsvloeren en industriële verhardingen is het programma FLOOR 2.0 een begrip. Vele hectaren betonvloer zijn in de afgelopen jaren met dit programma berekend! Het in april 2016 verschenen FLOOR 3.0 is een geheel herziene versie van het programma. Wederom gebaseerd op CUR-Aanbeveling 36, maar ook zo veel als mogelijk in overeenstemming met Eurocode 2.

Nieuw in de versie 3.0 is de module 'gewapend beton', met de mogelijkheid de betonplaat te wapenen met een enkele wapening (onder/boven/midden) of, in geval van zwaar belaste industrievloeren, te wapenen aan de boven- en onderzijde. Net als de eerdere versie van FLOOR, kan het programma bovendien uitstekend worden gebruikt voor de berekening van vloeren en verhardingen in ongewapend beton en staalvezelbeton. De uitvoer geeft duidelijk weer welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de betreffende berekening en kan door de gebruiker worden opgenomen in zijn eigen rapportage of berekening.

 

Zowel met VENCON 2.0 als met FLOOR 3.0 kunnen de cursisten oefenen!

 

De laatste drie lesdagen zijn gewijd aan detaillering van ontwerp en uitvoering van betonverhardingen en –wegen, vloeistofdichte betonverhardingen en kwaliteit. De cursus wordt afgesloten met een examen.

 

 

Betonvereniging - Cursus Verhardingen van cemenbeton

Naar overzicht