Betonsessies tijdens CROW-Infradagen

Tijdens de CROW-Infradagen (22 en 23 juni a.s.) staan op 23 juni in de ochtend twee sessies op het programma die in het teken staan van betonverhardingen. De eerste betonsessie heeft als thema Dunne overlagingen en geluidarmere betonwegdekken. De tweede heeft als onderwerp Scheurbeheersing in betonverhardingen. Beide sessie staan onder voorzitterschap van Jeroen de Vrieze van KWS-Infralinq.

 

White-topping-660x440Bij white topping ('wit op zwart') wordt een relatief dunne betonlaag op een asfaltlaag aangebracht.

 

Sessie Dunne overlagingen en geluidarmere betonwegdekken

Dunne overlagingen in beton

Whitetopping is een composiet verhardingsconstructie, waarbij een relatieve dunne betonlaag op een bestaande asfaltlaag wordt aangebracht. Whitetopping kan worden toegepast om gedegenereerde asfalttoplagen te vervangen en de wegconstructie duurzaam te herstellen/versterken. Geluidarmere betonwegdekken De huidige ontwikkelingen om tot stillere wegdekken in beton te komen lijken te eindigen bij een reductie van ongeveer 4 dB(A). Maar hoe zou een wegdek eruit moeten zien als het ontwerp vanuit optimale geluidreductie benaderd zou worden. Een duurzame geluidreductie van een betonnen wegdek van tot wel 10 dB(A) behoort dan tot de mogelijkheden!

 

Uitgewerkt ontwerp voor een stille modulaire betonweg

Door gebruik te maken van de eigenschappen van beton kunnen concepten bedacht worden die een hoge geluidreductie combineren met een lange levensduur. Uitgaande van de gestelde technische en gebruikerseisen wordt een constructie samengesteld waarbij ieder onderdeel ervan is geoptimaliseerd met betrekking tot materiaal- en constructie-eigenschappen per functie of functionele eigenschap. Dit is alleen mogelijk indien niet van een specifieke bouwstof wordt uitgegaan, maar simultaan van de gewenste eigenschappen van verschillende bouwstoffen.

 

Sessie Scheurbeheersing in betonverhardingen

Optimalisatie scheurpatroon in DGB-verhardingen door scheurinitiatie

Doorgaand gewapende betonverhardingen (DGB) worden met name in België steeds meer toegepast bij de (re)constructie van zwaarbelaste wegen zoals autosnelwegen. Bij dit type betonverhardingen worden geen dwarsvoegen toegepast om de scheurvorming te beheersen, maar een krimpwapening die moet resulteren in een patroon van regelmatig verdeelde fijne scheuren. Toepassing van korte dwarse zaagsneden als scheurinleiders lijkt een eenvoudige en goedkope maatregel om duurzamere doorgaand gewapende betonverhardingen te realiseren.

 

Veldonderzoek naar reflectiescheuren in DGB-verhardingen met ZOAB-deklaag

Op diverse autosnelwegen in Nederland is in de afgelopen decennia een doorgaand gewapende betonverharding met een deklaag van enkel- of tweelaags ZOAB aangelegd. De totale verhardingsconstructie is zodanig gedimensioneerd dat er gedurende lange tijd (30 à 50 jaar) geen structurele schade optreedt waardoor het onderhoud beperkt blijft tot de deklaag. In de ZOAB-deklaag treden na 5 à 12 jaar reflectiescheuren op vanuit de dwarsscheuren in de onderliggende doorgaand gewapende betonverharding. De resultaten van het scheurpatroon in de doorgaand gewapende betonverhardingen op de A5, A50 en A73 en de invloed daarvan op het vóórkomen van reflectiescheuren in de deklaag zullen worden gepresenteerd.

 

Optimalisatie beheersing scheurwijdte in DGB-verharding

De maximale scheurwijdte in doorgaand gewapend betonverhardingen is beperkt tot 0,4 mm. Het is echter de moeite waard om naar optimalisatie van de scheurwijdte te streven. Als namelijk de wapening iets hoger in de constructie wordt aangebracht, kunnen krimp en verkorting door afkoeling beter worden opgenomen. Daarnaast kan ook een economisch voordeel worden behaald met de hoeveelheid toe te passen wapening. Maar is het wel verstandig om te besparen op langswapening? Gelet op de praktijk is een afname van de scheurwijdte na te streven.

 

 

 

 

 

Naar overzicht