CROW-Kennismodule Betonverhardingen voldoet aan kennisbehoefte

Uit een overzicht over het gebruik van de CROW-Kennismodule Betonverhardingen in 2016 kan worden geconcludeerd dat deze kennismodule duidelijk in een behoefte van de markt voorziet. Over geheel 2016 is deze module 5.747 keer geraadpleegd.

 

Aanleg-autosnelwegAanleg A73 in doorgaand gewapend beton

 

Gebruik naar onderwerp

In onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt naar de aantallen per onderwerp.

 

Publicatie 2016 
Basisconstructies in beton 1.935
Doorgaand gewapende betonverhardingen 708
Onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken cementbetonverhardingen 706
Voegen en voegafdichtingen 593
Rotondes in cementbeton 387
Betonverhardingen: het overwegen waard 344
Uitvoering betonverhardingen 332
Wegdekeigenschappen 150
Normen voor betonverharding 140
Achtergronddocumenten 127
Voertuigkeringen 123
Lijnconstructies 100
Wegverbredingen in cementbeton 90
Begrippenlijst 12
Totaal in 2016 5.747

 

Gebruik naar doelgroep

Van bijna 50% van het gebruik is de herkomst naar doelgroep bekend. Een nadere analyse met een onderverdeling naar opdrachtgever, opdrachtnemer, adviesbureaus en gebruik door onderwijsinstellingen (met name Hogescholen) is weergegeven in onderstaande grafiek.

 

Gebruik-KB-naar-doelgroepGebruik Kennismodule Betonverhardingen naar doelgroep

 

 

Bij CROW zijn de afgelopen jaren tal van publicaties over betontoepassingen verschenen. De betonkennis uit die verschillende publicaties is door CROW geactualiseerd en opgenomen in de kennismodule Betonverhardingen.

 

CROW-Kennismodule Betonverhardingen

Naar overzicht