Themabijeenkomst Oppervlakeigenschappen van betonwegen

Het Kennisplatform Betonwegen organiseert op 5 april 2016 voor zijn leden een themabijeenkomst over oppervlakeigenschappen van betonwegen. De bijeenkomst vindt plaats in Harderwijk. 

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met broodjeslunch


13.15 uur Welkom en introductie

Wim Kramer, Cement&BetonCentrum


13.30 uur Oppervlakeigenschappen van betonverhardingen
Frits Stas, KOAC-NPC en Jeroen de Vrieze, KWS-Infralinq

Bij de uitvraag voor een betonverharding worden eisen gesteld aan onder andere vlakheid, textuur en stroefheid. Vaak wordt hierbij verwezen naar de eisen en meetmethoden, zoals opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen 2015. Tijdens deze bijeenkomst gaan de sprekers dieper in op deze onderwerpen.

Aan de hand van onder andere enkele praktijkcases wordt vervolgens ingegaan op onder meer de volgende vragen:

  • Welke meetmethode is het beste geschikt om de geleverde kwaliteit te controleren? Welke nieuwe meetmethoden zijn in opkomst?
  • Als de opdrachtnemer voldoet aan de oppervlakeisen, is dan ook het comfort gewaarborgd voor weggebruiker?
  • Wat is het verwachtingspatroon van de opdrachtgever m.b.t. de oppervlaktekenmerken?
  • Hoe kan een opdrachtgever de functionele eisen het best omschrijven bij moderne contractvormen om te krijgen wat hij wil?

 

15.00 uur Pauze


15.30 uur Vragenuurtje

o.l.v. Wim Kramer, Cement&BetonCentrum

Met enige tientallen betonwegendeskundigen in de zaal is het de uitgesproken gelegenheid om vragen beantwoord te krijgen.

Uit de enquête onder de leden van het kennisplatform zijn verschillende vragen naar voren gekomen. Deze willen we voorleggen aan de deelnemers van het kennisplatform. Zo wordt direct gebruik gemaakt van de aanwezige (praktische) kennis uit de diverse disciplines.

Deelnemers kunnen desgewenst aanvullende vragen vooraf insturen naar ...

 

16.15 uur Afsluiting met drankje en hapje (tot 17.00 uur)

 

 

Aanmelden Kennisplatform Betonwegen

Alle leden van het Kennisplatform hebben  inmiddels bericht ontvangen over de bijeenkomst op 5 april, inclusief aanmeldmogelijkheid. 

 

Wilt u aanwezig zijn bij deze themabijeenkomst maar bent u nog geen lid? Meld u zich dan eerst aan als lid van het Kennisplatform.

 

Aanmelden Kennisplatform Betonwegen


Het Kennisplatform Betonwegen is een initiatief van het Cement&BetonCentrum en wordt ondersteund door CROW en de Commissie Cementbeton Wegenbouw van Bouwend Nederland.

 

Naar overzicht