Seminar Van reststof naar bouwstof

Immobilisatie is sterk in opmars. Met deze erkende technologie worden velerlei reststoffen gecombineerd met cement, omgezet in een nuttig toepasbare bouwstof voor de grond-, weg- en waterbouw.

 

Immobilisatie

 

Het gebruik van deze technologie leidt tot een duurzame en kosteneffectieve interactie tussen afvalproblematiek, hergebruik, grondstoffenschaarste en nieuwbouw. Ook is het beleid van de Nederlandse overheid er op gericht om meer reststoffen nuttig toe te passen.

 

Hoe zit dat precies, juridisch en technisch? Welke toepassingen zijn mogelijk? Hoe milieuvriendelijk en duurzaam is immobilisatie? Hoe past deze toepassing binnen de circulaire economie gedachte? Welke andere ontwikkelingen zijn er te verwachten?

Een antwoord op deze vragen krijgt u tijdens een uniek seminar op woensdagmiddag 23 maart 2016 in Nieuwegein. Sprekers op het gebied van immobilisatie geven vanuit verschillende invalshoeken, antwoorden op bovengenoemde vragen.

 

Het seminar is kosteloos en wordt gehouden in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De ontvangst is vanaf 13.30 uur. Om circa 17.15 uur is het programma ten einde, met aansluitend een netwerkborrel.

 

Programma en aanmelden

Van reststof naar bouwstof

 

Naar overzicht